Ervarend leren

´BUIL!´Methodisch Ervarend Leren.

Ervarend leren…

 • stimuleert de bewustwording van eigen gedrag
 • schept duidelijkheid over verantwoordelijkheid
 • stelt keuzes aan de orde
 • biedt zicht op mogelijkheden en veranderingen
 • geeft ruimte nieuwe ervaringen toe te passen

De stappen van Methodisch Ervarend Leren

Doelen Stellen
Individuele doelen dragen een heel sterk persoonlijk karakter, voortkomend uit indrukwekkende individuele ervaringen. Het groepsdoel – een tikje overdreven gesteld – is de som van de individuele doelen. Het groepsdoel moet gedragen worden door het volledige team en moet dus zorgvuldig bepaald worden.

Met uitgekiende spelvormen.

 • brengen we de dynamiek op gang.
 • En wanneer iemand het niet meer kan, snapt, wil of durft..
 • Inzicht! Emotie!.
 • Een mooie aanleiding het gesprek te beginnen.
 • De kans op de situatie te laten kantelen

Verband met de werkvloer

 • De activiteit is een metafoor voor het dagelijks leven.
 • En dus leggen we direct verbanden tussen de activiteiten en de werkvloer.
 • De vraag “Herkent iemand dit?” is vaak relevant.

Reflectie: actief terugkijken: iedereen kans op invloed

 • Ervarend leren bereikt zijn effectiviteit door ´Reflectie´
 • Vragen stellen bijvoorbeeld, maar BUIL Ervarend leren past bij voorkeur de methode Actieve Reflectie toe.
 • Deze methode schept voor iedere deelnemer – ook de minder taalvaardige en de introverte mensen- ruimschoots de kans haar/zijn mening in te brengen.
 • Zodat alle deelnemers invloed uit kunnen oefenen.

Ik heb de laatste tijd zoveel geleerd van mijn fouten, dat ik er over denk er nog een paar te maken

Jan Angevaar

“Vooruitstruikelen!” hoorden we een deelnemer opgewekt uitroepen, bij de zoveelste poging een opdracht te volbrengen

Deelnemer