Ico Jongerden en Buitenkansen

In 1986 richtte ik Buitensport Twente op, na zo´n vijftien jaar ervaring in diverse buitensporten. En vervolgens mocht ik meemaken hoe mijn buitensportgasten menigmaal werkelijk pareltjes van leerervaringen beleefden. Mijn conclusie: Buitensport is een effectieve toepassing voor ontwikkeling, zowel individueel als in groepsverband. Daarom volgde ik de opleiding Trainer Ervaringsleren

Postgraduaat Adventure Education Hogeschool Odisee, Brussel.

En daar leerde ik dat Buitensport altijd kansen schept. Voor iedereen. Creëer en grijp je Buitenkansen. Als je deelneemt, ben je altijd winnaar.

Je bent van harte welkom.

Ico Jongerden,

Trainingslocaties:

´Buil !´ Ervarend Leren
Bekkingvelderweg 6a
7625 RM Zenderen

Postadres:

´Buil´ ! Ervarend Leren
(Onderdeel van Buitensport Twente)
Zwanebloemstraat 37
7601 XZ Almelo

´BUIL!´Methodisch Ervarend Leren.

Ervarend leren…

 • stimuleert de bewustwording van eigen gedrag
 • schept duidelijkheid over verantwoordelijkheid
 • stelt keuzes aan de orde
 • biedt zicht op mogelijkheden en veranderingen
 • geeft ruimte nieuwe ervaringen toe te passen

De stappen van Methodisch Ervarend Leren

Doelen Stellen
Individuele doelen dragen een heel sterk persoonlijk karakter, voortkomend uit indrukwekkende individuele ervaringen. Het groepsdoel – een tikje overdreven gesteld – is de som van de individuele doelen. Het groepsdoel moet gedragen worden door het volledige team en moet dus zorgvuldig bepaald worden.

Met uitgekiende spelvormen.

 • brengen we de dynamiek op gang.
 • En wanneer iemand het niet meer kan, snapt, wil of durft..
 • Inzicht! Emotie!.
 • Een mooie aanleiding het gesprek te beginnen.
 • De kans op de situatie te laten kantelen

Verband met de werkvloer

 • De activiteit is een metafoor voor het dagelijks leven.
 • En dus leggen we direct verbanden tussen de activiteiten en de werkvloer.
 • De vraag “Herkent iemand dit?” is vaak relevant.

Reflectie: actief terugkijken: iedereen kans op invloed

 • Ervarend leren bereikt zijn effectiviteit door ´Reflectie´
 • Vragen stellen bijvoorbeeld, maar BUIL Ervarend leren past bij voorkeur de methode Actieve Reflectie toe.
 • Deze methode schept voor iedere deelnemer – ook de minder taalvaardige en de introverte mensen- ruimschoots de kans haar/zijn mening in te brengen.
 • Zodat alle deelnemers invloed uit kunnen oefenen.

Ik heb de laatste tijd zoveel geleerd van mijn fouten, dat ik er over denk er nog een paar te maken

Jan Angevaar

“Vooruitstruikelen!” hoorden we een deelnemer opgewekt uitroepen, bij de zoveelste poging een opdracht te volbrengen

Deelnemer

Sportteams kunnen aanzienlijk voordeel halen met een impuls Ervarend Leren. Een resultaatgericht programma, op maat gemaakt.

Hét voordeel van ´buiten´ is, dat deelnemers eerder uit de comfortzone komen, en daarmee ontvankelijker zijn voor veranderingsprikkels. ´Meenemen´ en ´eraan refereren´ is makkelijker, doordat de leerervaring aan een plaats is gekoppeld.

“De volleybalvereniging Buvo vindt dit zeker een aanrader en bijzonder geschikt voor teams waarvan de leden wat verder van elkaar af staan.”

Ben Trof trainer van dames 1 van BUVO Buurse

De training Ervarend Leren moet nauw aansluiten op de situatie binnen je bedrijf of afdeling. Of het nu een productiebedrijf is, een autonome zorgafdeling of een back office: mensen zijn mensen.

Dingen naar je collega´s toe verduidelijken, dat maakt het verschil!

Niet praten, maar doen!

Het programma is maatwerk, doelgerichtheid is spreekwoordelijk. In beginsel zijn dagprogramma´s effectief: de indrukken blijven hangen. Daarentegen heeft een meerdaagse – al dan niet aaneengesloten – aanzienlijk meer effect.

Nog een zakelijk feit: de programma´s van ‘BUIL !’ vallen volledig onder de zogenaamde ´werkkostenregeling´.

We merken dat de groepsvorming binnen klassen een klein duwtje in de rug wel kunnen gebruiken, oftewel ´een stimulans in de groepsvorming´.

Sociale veiligheid binnen een klas staat en valt met begrip en respect voor elkaar. Communicatie is een duur woord voor ´gewoon met elkaar praten´. Gevoelens, gedachten of ideeën ´uitspreken´ is ongewoon. Of soms zelfs
not done.

Wij gaan gestructureerd te werk met uitgekiende spelvormen, waarbij ´samen´ belangrijk is, en winnen bijzaak. En … we stellen op het juiste moment de juiste vraag!

Een uitstekend instrument daarbij is de actieve reflectie: zonder woorden kun je laten zien wat je eigenlijk wilt zeggen, maar waar je geen woorden voor kon vinden.

Voor voortgezet onderwijs en hoger is Ervarend Leren hét middel voor groepsbinding.

Wij helpen de volgende doelgroepen:

Onderwijs

Sociale veiligheid binnen een klas staat en valt met begrip en respect voor elkaar. Communicatie is een duur woord voor ´gewoon met elkaar praten´.

Meer informatie >>

Bedrijven

De training Ervarend Leren moet nauw aansluiten op de situatie binnen je bedrijf of afdeling. Of het nu een productiebedrijf is, een autonome zorgafdeling of een back office: mensen zijn mensen.

Meer informatie >>

Sportteams

Sportteams kunnen aanzienlijk voordeel halen met een impuls Ervarend Leren. Een resultaatgericht programma, op maat gemaakt.

Meer informatie >>

Ervarend leren: Effectief & Inspirerend

Het `BUIL´ effect: geeft betekenis!

Methodisch Ervarend Leren is gericht op het verbeteren van prestaties en productiviteit. En dat is effectief, heeft onderzoek aangetoond.* En wat merken de collega´s op de werkvloer? Vanzelfsprekend: BUIL Methodisch Ervarend Leren is breed inzetbaar.

Ervarend leren op de werkvloer;

wat merken je collega´s ervan*:

 • beter wederzijds begrip
 • toegenomen flexibiliteit
 • positievere levenshouding
 • meer wederzijds vertrouwen
 • betere motivatie
 • meer pro-actief gedrag
 • toegenomen bewustzijn van eigen handelen
 • inzicht in je verantwoordelijkheid

*´Onderzoek 2013 ELDA (Experiental Leadership Development Activities/ New Zealand Army´

Neem voor een zinvol gesprek contact op met

Ico Jongerden Trainer Ervarendleren

T: 06 13 38 99 20

BUIL Ervarend leren ontwerpt haar programma´s met het oogmerk:

BUIL Methodisch Ervarend Leren* Verbetert prestaties en productiviteit.

BUIL! Ervarend Leren biedt compacte programma´s van coöperatieve spelen in een buiten setting.

De context is gegarandeerd sociaal en fysiek veilig, waarbij ook de leidinggevende volledig deelneemt.

De gerichte aanzet tot samenwerking schept binnen een paar uur tijd een beeld van de

groepsdynamica, de individuele eigenschappen en er is de aanzet tot wederzijds begrip.

Op onconventionele manier worden patronen doorbroken en zoeken we veranderingen op.

Met als doel verschillen te overbruggen en overeenkomsten te versterken.

BUIL past methodisch ervarend leren toe op groepen en individuen.

Methodisch Ervarend leren is effectief, heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond *

Wat je collega´s opvalt?

 

 

-toegenomen handelingsbewustzijn -positievere attitude
-meer proactief gedrag zichtbaar -toegenomen motivatie
-toegenomen wederzijds begrip -basaal wederzijds vertrouwen
-verbeterde sfeer op de werkvloer  

 

*Wetenschappelijk onderzoek 2013 ´ELDA (Experiental Leadership Development Activities/ New Zealand Army´